Υπενθύμιση προθεσμίας προκήρυξης διαγωνισμού για τη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (22-3-24)Υπενθυμίζεται ότι το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με προκήρυξή του, ορίζει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία λήγει την Τρίτη 26/03/2024.

Η υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικά για το Διαγωνισμό, της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, http://www.fireservice.gr/el.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών, αποστέλλονται σε μορφή PDF στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr έως και την Πέμπτη 28/03/2024.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, είναι αναρτημένη στην παραπάνω ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ