Εισαγωγή υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (26-3-24)



Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος εξέδωσε Προκήρυξη, σχετικά με την εισαγωγή των υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Δείτε στην Προκήρυξη λεπτομέρειες που αφορούν:
  • Στην συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας.

  • Στην Ιθαγένεια του/της.

  • Στο όριο ηλικίας.

  • Στην σωματική και πνευματική του/της ικανότητα για το ναυτικό επάγγελμα.

  • Στο ποινικό του/της μητρώο.


Οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από τις 26-3-24, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ