Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (27-3-24)Εκδόθηκε η προκήρυξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, η οποία λήγει στις 25-04-2024.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών/ριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού (Α.Ε.Ν) έτους 2024-2025, με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: http://www.ynanp.gr/el/ και περιέχει πληροφορίες για:
  • Τον Αριθμό των Εισακτέων.

  • Την προέλευση υποψηφίων – Την κατανομή θέσεων.

  • Τα Προσόντα των υποψηφίων.

  • Την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης.

  • Τα δικαιολογητικά υποψηφίων – Τις προθεσμίες υποβολής.

  • Την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων.

  • Τον έλεγχο και την παραλαβή δικαιολογητικών από τις Α.Ε.Ν.

  • Τον τρόπο επιλογής σπουδαστών/ριών.

  • Την διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων των αιτήσεων / των δικαιολογητικών των υποψηφίων και την έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.

  • Την ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Την παρουσίαση σπουδαστών/ριών – Την κάλυψη κενών θέσεων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ