Ρύθμιση για εισαγωγή υποψηφίων που τα αδέλφια τους απεβίωσαν στο σεισμό της Σάμου το 2020, στα ΑΕΙ (27-3-24)Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ που ορίζει προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, στους υποψήφιους σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025, των οποίων τα αδέλφια απεβίωσαν στο σεισμό της Σάμου το 2020.

Δείτε εδώ τον ΦΕΚ που ορίζει λεπτομέρειες σχετικά με:
  • Την εισαγωγή δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

  • Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες.

  • Την διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

  • Λοιπές σχετικές διατάξεις.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ