Νέα Προγράμματα Σπουδών για 4 Μαθήματα της Γ΄ Λυκείου (7-1-2020)Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Προγράμματα Σπουδών για τη Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία και Πληροφορική της Γ΄ Λυκείου. Τα νέα προγράμματα σπουδών ισχύουν από φέτος, το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε τα νέα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα:

Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία
Πληροφορική

Τα παραπάνω δεν συνεπάγονται καμιά μεταβολή στην Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικών: Η δημοσίευση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, δεν συνεπάγεται, όπως διευκρινίστηκε και από το ΙΕΠ, καμιά αλλαγή στην Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικών του 2020.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ