Ρύθμιση για τους Φοιτητές των Τμημάτων Λογοθεραπείας (24-1-20)


Στο νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, με το Άρθρο 48 γίνεται η εξής ρύθμιση για τους φοιτητές των τμημάτων Λογοθεραπείας:

«Οι σπουδαστές Τµήµατος Λογοθεραπείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) που διαγράφονται µε απόφαση του οικείου τµήµατος, µετά την εισαγωγή τους στο τµήµα αυτό, επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες παραπέµπονται µε ευθύνη του τµήµατος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοϊα ή δυσαρθρία ή τραύλισµα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τµήµατος Α.Ε.Ι. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) επόµενης προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθµολογία τουλάχιστον του τελευταίου εισαγόµενου.»
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ