Μηχανογραφικό ΙΕΚ: Ειδικότητες (8-6-21)Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η απόφαση με την οποία ορίζονται οι ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ, που θα υπάρχουν στο «δεύτερο» Μηχανογραφικό, που θα μπορούν να συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι, παράλληλα με το Μηχανογραφικό Δελτίο που θα υποβάλλουν για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ίδια απόφαση υπάρχει και ο αριθμός των εισακτέων, ανά ειδικότητα, μέσω της διαδικασίας αυτής.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ