Μείωση στον Αριθμό Εισακτέων σε 4 Τμήματα (11-7-19)


Από την Υπουργική Απόφαση, της 5/7/2019, για τον Αναλυτικό Καθορισμό των Εισακτέων μέσω Πανελλαδικών το 2019 (ΦΕΚ Β2827/5-7-19), προκύπτει ότι μειώνεται ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε 4 νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με έδρα τα Ψαχνά, συνολικά κατά 365 άτομα, σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση του συνολικού αριθμού των εισακτέων, ανά τμήμα, της 22/5/19 του Υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικά η μείωση στο συνολικό αριθμό των εισακτέων (ο οποίος συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες εισακτέων), ανά τμήμα, έχει ως εξής:
  • Στο τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ οι εισακτέοι μειώνονται από 230 σε 100.

  • Στο τμήμα ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ οι εισακτέοι μειώνονται από 135 σε 100.

  • Στο τμήμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ οι εισακτέοι μειώνονται από 300 σε 230.

  • Στο τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ οι εισακτέοι μειώνονται από 230 σε 100.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ