Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων στη Γ΄Λυκείου ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ (14-10-21)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση η οποία ορίζει τις διαδικασίες για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων στη Γ΄Λυκείου στα ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ.

Πρόκειται για τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,

  2. Γραμμικό Σχέδιο,

  3. Γαλλικά,

  4. Γερμανικά,

  5. Ιταλικά,

  6. Ισπανικά,

  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.


Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ