Νέα Προγράμματα Σπουδών Λυκείου & Γυμνασίου (4-5-23)Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα νέα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα της Φυσικής (Λυκείου), Χημείας (Λυκείου & Γυμνασίου) και Πληροφορικής (Γυμνασίου).

Δείτε τα νέα προγράμματα σπουδών (ΦΕΚ):

Φυσική Λυκείου
Χημεία Λυκείου
Χημεία Γυμνασίου
Πληροφορική Γυμνασίου

Τα παρόντα Προγράμματα Σπουδών, αποτελούν επικαιροποίηση Προγραμμάτων Σπουδών που εφαρμόζονται πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ