Επέκταση Δικαιώματος Άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου στα Νέα Τμήματα Γεωπονικής (25-11-21)


Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατατέθηκε τροπολογία (και πρόκειται να ψηφιστεί πιθανότατα σήμερα 25/11) τροπολογία με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου στους πτυχιούχους όλων των τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη για τα νέα τμήματα που είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Η ρύθμιση αφορά στα εξής πανεπιστημιακά τμήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια:

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,

  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,

  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,

  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ