Οδηγίες για τις Εξετάσεις των Προτύπων & Εξεταστικά Κέντρα (27-4-23)


Κατανομή υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών σχολείων σε Eξεταστικά Kέντρα

ΑΠΑΡΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

  • Πρόσφατα εκτυπωμένη αίτηση από την πλατφόρμα όπου αναγράφεται ο κωδικός αίτησης, ο αριθμός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.

  • Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπείας ή Διαβατήριο για υποψήφιους κάτω των 12 ετών / ταυτότητα (άνω των 12 ετών) ή Διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12 ετών


Κατανομή υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών σχολείων σε Eξεταστικά Kέντρα.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Σάββατο 29 Απριλίου, ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο το αργότερο μέχρι στις 9 π.μ.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Αναλυτικές οδηγίες για γονείς και μαθητές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρότυπα Γυμνάσια: 150 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Πρότυπα Λύκεια: 3 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια: 225 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

Εκκλησιαστικά Λύκεια: 4 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ