Ιδρύονται Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας (1-2-24)Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας από το σχολικό έτος 2024-2025 ιδρύονται οι εξής Πρότυπες και Πειραματικές σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:Δείτε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ