Ποια είναι τα 6 σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας (1-2-24)Η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας αναφέρει τις εξής 6 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες από το σχολικό έτος 2024-2025 χαρακτηρίζονται ως Πειραματικές:Στην απόφαση ακόμα αναφέρονται τα σχολεία με τα όποια διασυνδέονται οι παραπάνω σχολικές μονάδες:
Δείτε εδώ την απόφαση.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ