Προβολή καινοτόμων δράσεων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (6-2-24)Εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την συγκέντρωση και προβολή Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά).

Το πρωτότυπο υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, το υλικό προβολής έργων, καθώς και το υλικό από οποιαδήποτε άλλη καινοτόμα δράση που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί, θα συγκεντρωθεί και θα διαμοιραστεί, μέσω της δικτυακής πύλης http://edu-gate.minedu.gov.gr στην κατηγορία Καινοτομίες.

Το υλικό θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deti-actions@minedu.gov.gr και σε περίπτωση που χρειάζεται να εμφανίζονται τα πρόσωπα των μαθητών σε φωτογραφίες ή βίντεο, θα είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ