Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στα σχολεία (8-2-24)Εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, από την Παρασκευή 9 έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας έχουν καθιερώσει την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, επιδιώκοντας την ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Δείτε στην εγκύκλιο λεπτομέρειες για το προτεινόμενο περιεχόμενο των εκδηλώσεων, με παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων εντός της σχολικής μονάδας και οργάνωση συζητήσεων.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ