Σε διαβούλευση Νομοσχέδιο για τα μη Κρατικά και τα Δημόσια Πανεπιστήμια (8-2-24)Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από σήμερα μέχρι και 18 Φεβρουρίου ο υπουργός Παιδείας το πολυνομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» που περιλαμβάνει και διατάξεις και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε εδώ το ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

Δείτε εδώ την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Συνδεθείτε με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.

Το πολυνομοσχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε (5) μέρη για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
  1. Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.)

  2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

  3. Ενίσχυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

  4. Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

  5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

  • Για την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

  • Για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  • Για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή.

  • Για τους εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.


Καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ