Αύξηση αριθμού εισακτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων και μείωση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (9-2-24)Θα υπάρξει αύξηση αριθμού εισακτέων κατά 180 στις Σχολές Αστυφυλάκων και μείωση κατά 17 στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024, στις Σχολές Αστυφυλάκων ανέρχονται σε 1030 (από 850 πέρσι) και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ανέρχονται σε 83 (από 100 πέρσι).

Δείτε στο δημοσιευμένο ΦΕΚ περισσότερες και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με:
  • Τα ποσοστά και τα χαρακτηριστικά των εισακτέων.

  • Τους επιλαχόντες.

  • Τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.

  • Την κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία (σχετικοί πίνακες στο ΦΕΚ).

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ