Εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, μέσω Πανελλαδικών - Διευκρινίσεις (10-2-24)Εστάλη εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, σχετικά την με εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», οι οποίες βασίστηκαν στην εισήγηση της Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Δείτε παρακάτω:
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ