Η προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων Αστυνομικών Σχολών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024. (13-2-24)Δημοσίευσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τους στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι τις 25-02-2024 έως τις 15.00 μμ.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν 1.030 ιδιώτες υποψήφιοι και στη Σχολή Αξιωματικών 50. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αρχές Μαρτίου και το πρόγραμμά τους θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Δείτε την προκήρυξη που αναφέρεται:
  • Στο δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

  • Στον τίτλο σπουδών των υποψηφίων.

  • Στην σωματική και ψυχική τους υγείας.

  • Στο ανάστημα για άνδρες και γυναίκες.

  • Στο ποινικό τους μητρώο.

  • Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης.

  • Στις προκαταρτικές εξετάσεις για τις οποίες οι υποψήφιοι/ες με δική τους ευθύνη πρέπει να ενημερώνονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.astynomia.gr/ και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ