Πανελλήνιοι Αγώνες Υδατοσφαίρισης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχ. Έτους 2023-24 (16-2-24)Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Υδατοσφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας, σχολικού έτους 2023-2024.

Οι αγώνες ανατίθεται στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λαρίσης, Ανατολική Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αχαΐας, Χανίων, Ηρακλείου και Αργολίδας σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και η Τελική Φάση (Final-Four) θα λάβει χώρα στις 22 και 23 Απριλίου 2024, στο Ναύπλιο Αργολίδας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο που αναφέρει:
  • Το δικαίωμα συμμέτοχης.

  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά/άλλα έγγραφα.

  • Την διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων.

  • Την διάρκεια των αγώνων.

  • Το αγωνιστικό πρωτόκολλο.

  • Γενικές οδηγίες και επισημάνσεις.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ