Πανελλήνιοι Αγώνες Ξιφασκίας ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 (28-2-24)Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας προκήρυξε Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η διοργάνωση τους ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος στις 20, 21 και 22 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα Ξιφασκίας του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.).

Δείτε στο σχετικό έγγραφο για:
  • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  • ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ