Επικείμενες Αλλαγές στο Χάρτη των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1-3-24)Στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», το οποίο συζητείται στη βουλή, περιλαμβάνονται ανάμεσα στα άλλα και μεταβολές σε τμήματα και σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Συγχώνευση 3 τμημάτων του Δ.Π.Θ. σε ένα:

Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των τμημάτων:

α) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,
β) Ελληνικής Φιλολογίας,
γ) Ιστορίας και Εθνολογίας.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών που θα δημιουργηθεί υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας και
β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

2. Ίδρυση νέων Σχολών και Μετακινήσεις Τμημάτων και Σχολών από το ΔΙΠΑΕ στο Δ.Π.Θ.:
  • Ιδρύεται Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα της αντίστοιχης Σχολής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η οποία καταργείται.

  • Ιδρύεται Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής με έδρα την Καβάλα, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και β) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

  • Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., με έδρα την Αλεξανδρούπολη, στο οποίο εντάσσεται το Παράρτημα του αντίστοιχου Τμήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έδρα το Διδυμότειχο,

  • Ιδρύεται Τμήμα Εργοθεραπείας με έδρα την Κομοτηνή στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., η οποία και μετονομάζεται αντίστοιχα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ